Kiến Thức Đá Gà

Gà có phần móng phía sau màu đen gọi là hắc hổ thới

Hắc hổ thới gà chọi

Hắc hổ thới gà chọi được mệnh danh là một trong những quý kê hiếm có khó tìm. Vì sự quý hiếm của nó nên

[ARForms_popup id=100]